Međunarodna poštanska konferencija POSTINFO 2014

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта
Рок за пријаву учешћа 2014-05-10
Рок за достављање радова 2014-04-30
Почетак конференције 2014-06-05
Завршетак конференције 2014-06-06